Medicinsk Yoga

Som ett komplement till övrig vård kan vi nu erbjuda våra patienter Medicinsk Yoga, detta är en träningsform som verkar lugnande och avslappnande vid ångest och oro. Yogan utövas i det egna hemmet under ledning av vår arbetsterapeut och det finns även möjlighet för anhöriga att delta, då vi vårdar hela familjen.

Vad är medicinsk Yoga?

Medicinsk Yoga består av rörelser som kombineras med andningsteknik och djupverkande meditation för att skapa
specifika terapeutiska effekter. Den är utformad för att passa individer med olika känslomässiga, fysiska och mentala förmågor utan att öka risken för försämring av deras tillstånd och för att minska depression, smärta och trötthet.

Övningarna är generellt långsammare än traditionell yogaform och man kan välja att sitta, stå eller ligga under yogasessionen.

Categories

  • Inga kategorier