Patient

För dig som vill vårdas i hemmet

När man drabbas av en svår sjukdom behövs både stöd och vägledning. En för många ny och obekant situation, då är det viktigt att kunna känna trygghet, både för dig som patient men också för din familj och dina anhöriga. Vi har för avsikt att stärka vårdkedjan för dig som är svårt sjuk, genom god kommunikation med vårdgrannar och en patientfokuserad vård, att vara spindeln i nätet helt enkelt. Det kan röra sig om vård och stöd under cancerbehandling, vård i livets slutskede – palliativ vård, besvär vid svår hjärt- eller lungsjukdom som annars kräver akutsjukvård.

Att kunna få behandling och stöd i det egna hemmet är för många ett alternativ som förbättrar livskvalitén.

Hur går det till?

Genom en remiss från din läkare på sjukhuset eller vårdcentralen blir du ansluten till ett ASIH i ditt vårdområde. Din läkare hjälper dig också att informera om vilka vårdgivare du kan välja mellan och vilka som har tillgängliga platser. Är du inte nöjd har du rätt att byta inom ditt vårdområde.

Vårt vårdteam

Hos oss jobbar vi i ett team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och dietist. Med denna kompetens i nära samarbete kan du som patient få en trygg och heltäckande vård i det egna hemmet.

Har du som patient eller anhörig frågor är du välkommen att ringa oss på vårt dygnet runt nummer: 08-400 22 710 eller maila till: info@asihtyreso.se

Nyheter!