Vårdteamet/våra tjänster

Vårt vårdteam

Alla patienter ska ha rätt till en individanpassad, professionell och kontinuerlig vård – från ett tidigt skede av sjukdomen till slutet av den. Allt för att förebygga och lindra lidande samt ge individen kontroll över sin situation.

Hos oss jobbar vi i ett team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och dietist. Med denna kompetens i nära samarbete kan du som patient få en trygg och heltäckande vård i det egna hemmet.

Har du som patient eller anhörig frågor är du välkommen att ringa oss på vårt dygnet runt nummer: 08-400 22 710 eller maila till: info@asihtyreso.se

Våra tjänster

  • Blodtransfusion
  • Olika typer av intravenösa behandlingar
  • Smärtbehandling
  • Medicininställning
  • Anhörigstöd
  • Paramedicinska insatser i form av: Sjukgymnast, Dietist, Kurator