Remitent

Vi tar emot patienter med cancerdiagnoser, hjärtsvikt, KOL och andra kroniska diagnosgrupper som ibland behöver mer sjukvård och inte ska behöva uppsöka akutsjukhus.

Vi har spetskompetens mot diagnosgrupperna hjärtsvikt grad tre och fyra, primär hjärntumör och patienter med långvarigt andningsstöd.

Länk till BelPort för aktuell beläggning.

Vi tar emot remisser i Take Care
eller via fax: 08-400 22 719

Länk till vårdvalsblankett.

Välkommen att kontakta oss!

Dygnet runt nummer

08-400 22 710

Nyheter!