Till andra vårdgivare

Vi tar emot patienter med cancerdiagnoser, hjärtsvikt, KOL och andra kroniska diagnosgrupper.

Vi har spetskompetens mot diagnosgrupperna hjärtsvikt grad tre och fyra, primär hjärntumör och patienter med långvarigt andningsstöd.

Länk till BelPort för aktuell beläggning.

Vi tar emot remisser i Take Care
eller via tel: 08-400 22 710.

Länk till vårdvalsblankett.

Välkommen att kontakta oss!
Tel dygnet runt: 08-400 22 710
Dagtid koordinator: 08-400 22 710