Patient

 

När du drabbas av en svår sjukdom behövs både stöd och vägledning. Det är för dom flesta en ny och obekant situation, då är det viktigt att kunna känna trygghet, både för dig men också för din familj och dina anhöriga. 

Du kan välja att få behandling och stöd i ditt eget hem istället för på sjukhus, vilket kan vara ett alternativ för att förbättra livskvalitén i en svår tid. 

Vi har för avsikt att stärka vårdkedjan för dig som är svårt sjuk, genom god kommunikation med vårdgrannar och en patientfokuserad vård, att vara spindeln i nätet helt enkelt. Det kan röra sig om vård och stöd under cancerbehandling, besvär vid svår hjärt- eller lungsjukdom som annars kräver akutsjukvård eller vård i livets slutskede – palliativ vård.

Här kan du läsa mer om Palliativ vård: Palliativ vård 

Hur får jag en plats hos ASIH?

Genom en remiss från din läkare på sjukhuset eller vårdcentralen blir du ansluten till ett ASIH i ditt vårdområde. Din läkare hjälper dig också att informera om vilka vårdgivare du kan välja mellan och vilka som har tillgängliga platser. Är du inte nöjd har du rätt att byta inom ditt vårdområde.

Länk till vårdvalsblankett.

Har du synpunkter och förslag?

Har du synpunkter på din vård och omsorg eller vår service? Dina erfarenheter är värdefulla och hjälper oss att bli bättre. Maila till: info@asihtyreso.se