Journal

Från och med februari 2020 kommer våra patienter kunna läsa sina journaler på 1177.

Här nedan hittar du länk direkt till 1177s hemsida, där du lätt kan logga in på dina sidor med hjälp av digitalt ID.

e-tjanster.1177