Vårdtrygghet

För oss är det viktigt att alla känner sig trygga, speciellt i den sårbara situation man befinner sig i när man är sjuk eller har en närstående som är det, det ska finnas en trygghet för både patienter, anhöriga och för oss som arbetar.

Det finns lagar och regler för hur vi ska agera om det uppstår någon form av avikelse i vården, om någon blir skadad eller får fel typ av vård. Vi som vårdföretag har skyldighet att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om det skulle ske, och även gällande händelser som kan verka för att förebygga framtida problem.

Du som som patient eller anhörig kan själv göra en anmälan till IVO. Här finns en länk till information och hjälp. www.ivo.se

Om du vill läsa mera om patientsäkerhet och dom lagar som skyddar dig som patient kan du gå in här.